REGULAMIN GABINETU KOSMETYCZNEGO
"TWÓJ STYL"

Za niepowiadomienie o rezygnacji z zarezerwowanej wizyty do 24 godzin przed zaplanowanym spotkaniem do kolejnej wizyty zostanie automatycznie doliczona KWOTA 50,00PLN ,która traktowana jest jako rekompensata za zablokowanie czasu i brak możliwości wykonania usługi innej osobie.
Kwota ta jest stała i niezmienna , niezależna od rodzaju, kosztu i czasu trwania nieodwołanego zabiegu.

Kontakt

Rejestracja telefoniczna:

Adres: